Grad Krk: 27. studenog – 24. prosinca 2022.
Čarobna Svarogova šuma, izložba zaboravljenih starohrvatskih priča i ilustracija Zdenka Bašića
Galerija Decumanus
Radno vrijeme galerije: pon. – pet., 10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00
Organizator: Centar za kulturu Grada Krka
Kontakt: kultura@gradkrk.net