Grad Krk: 29. rujna – 01 listopada 2023., od 10.00 – 14.00
Projekt Otoci: Besplatna video radionica za mlade
Kino Krk (Velika vijećnica Grada Krka)
Organizatori: Filmaktiv Rijeka i Udruga Kreativni Krk
Prijave na: valentina@filmaktiv.org ili filmaktiv@filmaktiv.org
Više na: www.facebook.com/kreativnikrk

Edukacija namijenjena populaciji mladih s ciljem da im približi video te ih potakne na njegovo aktivno korištenje prilikom kreativnog izražavanja te promišljanja svijeta i okoline u kojoj žive i odrastaju. Namjera radionice je potaknuti na društvenu promjenu kroz kreiranje dokumentarnog, angažiranog i/ili eksperimentalnog videa. Usmjeravanje fokusa na video proizlazi iz karakteristika tog većini dostupnog medija koji je otvoren i pogodan za brzu distribuciju različitim kanalima. Stoga, izražavajući se videom mladi otočani mogu progovoriti o prilikama u kojima žive te iskazati svoja zapažanja na jednostavan, dinamičan i prijemčiv način. Tijekom ove edukacije polaznici će: upoznati osnove filmskog jezika kroz digitalni video, usvojiti osnovna znanja o specifičnostima dokumentarnog, angažiranog i eksperimentalnog videa, biti potaknuti na promišljanje i artikulaciju šireg društvenog konteksta te realizirati i distribuirati kratki video uradak.

Skip to content