Grad Krk: 23. i 24. rujna 2023., od 10.00 – 14.00
Projekt Otoci: Besplatne radionice aktivnog građanstva
Kino Krk (Velika vijećnica Grada Krka)
Organizatori: Filmaktiv Rijeka, Udruga Kreativni Krk i Udruga Delta
Prijave na: valentina@filmaktiv.org ili filmaktiv@filmaktiv.org
Više na: www.facebook.com/kreativnikrk

Subota, 23. rujna, od 10.00 – 14.00
Radionica za osobe koje rade s mladima

Edukacija za neformalni obrazovni rad s manjim grupama mladih. Radionicom su obuhvaćene teme poput psihologije mladih, rada s mladima na lokalnoj razini, načela rada s mladima ili oblika i metoda rada s mladima s naglaskom na aktivizam i sudjelovanje u razvoju zajednice.

Nedjelja, 24. rujna, od 10.00 – 14.00
Radionica za mlade

Edukacija za mlade s ciljem da ih se osnaži za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina, i to kroz videoaktivizam, a sve u namjeri osvještavanja konkretnih problema u lokalnoj zajednici. Ovom radionicom obuhvaćene su teme vezane uz aktivno sudjelovanje mladih u društvu – što znači biti aktivni građanin na otoku, koje su mogućnosti sudjelovanja u lokalnoj zajednici te kako uspostaviti dijalog s donositeljima odluka.

Skip to content