Stipanja – dan Općine Dobrinj – svečana staroslavenska sv. misa u 10,30 h; navečer zabava uz Petra Grašu i grupu Venus