Grad Krk: 22. travnja 2023. u 11.00
Vama glumimo (u April)!
Predstava za djecu Eko patrola

Udruga Mali grad
Tekst i režija: Kristijan Ugrina
Glume: Kristijan Ugrina i Vedran Živoli
Sportska dvorana osnovne škole (Trg krčkih glagoljaša)
Ulaznica: 4,50 eura
Organizator: Centar za kulturu Grada Krka
Informacije i rezervacije: kultura@gradkrk.net, 051 220 041
Prodaja karata: Galerija Decumanus