Grad Krk: 18. veljače 2023., u 11.00
Vama glumimo (u veljači)!
Predstava za djecu Hrvatska bajkovnica

Teatar Naranča
Tekst i režija: autorski projekt Katje Rabar i Majkla Mikolića
Glume: Katja Rabar i Majkl Mikolić
Sportska dvorana osnovne škole (Trg krčkih glagoljaša)
Ulaznica: 4,50 eura
Organizator: Centar za kulturu Grada Krka
Informacije: kultura@gradkrk.net