Istražite Krk

Eko otok Krk

Istražite Zlatni otok Krk, iskoristite njegovu blizinu i dostupnost, otkrijte njegovu bogatu povijest i tradiciju kroz prelijepe priče i zanimljivosti koje ga čine čudesnim i tajnovitim ili pak pronađite svoju omiljenu plažu prepunu zvukova, mirisa i boja…

Eko otok Krk

U lipnju 2005. godine na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada, popularno nazvan Eko otok Krk. Predstavlja cjelovit model zbrinjavanja otpada, prvi takav u Hrvatskoj, a omogućava zbrinjavanje svih vrsta otpada. Otpad se prikupljao u javnim spremnicima za pet vrsta komunalnog otpada (biootpad, papir, PET, staklo, ostalo).

Sustav je tijekom godina napredovao, te smo 2014.g. uveli prikupljanje otpada pred kućnim pragom, ‘’Od vrata Do vrata’’.Korisnici sada posjeduju vlastite kante za odvajanje otpada, a isti se prikuplja prema unaprijed utvrđenom rasporedu.

Zbog specifičnosti lokacija starih gradskih jezgri i zbog tehničkih poteškoća ulaska i prikupljanja otpada u sustavu ˝Od vrata do vrata˝ postavljeni su ukopani i poluukopani spremnici za pet vrsta komunalnog otpada (biootpad, papir, PET, staklo, ostalo) kako bi se građanima omogućilo lakše odvojeno prikupljanje otpada. Trenutno je postavljeno 25 setova ukopanih i poluukopanih spremnika.

U mjestima u kojima nije kompletiran sustav od vrata do vrata (ruralni dijelovi otoka) još uvijek se nalaze javni setovi spremnika za prikupljanje otpada na 90 lokacija.

Osim toga, za vrijeme turističke sezone postavljaju se dodatni setovi za potrebe plaža na ukupno 17 lokacija.

Otok Krk ima i sedam POSAM-a, POsebnih SAbirnih Mjesta (svaka jedinica lokalne samouprave ima jedan) na kojima građani besplatno odlažu glomazni kućni otpad (stari namještaj, bijelu tehniku, zeleni otpad, automobilske gume) i opasni otpad.

Na posebnim sabirnim mjestima od građana se otkupljuje i ambalažni otpad uz naknadu od 0,50 kn po komadu (PET, staklo, aluminij).

Također, ispred svakog POSAM-a postavljen je set spremnika koji je građanima, a ponajviše vikendašima dostupan 24 sata dnevno.

Na otoku Krku se u godinu dana prikupi oko 19.500 tona komunalnog otpada, od čega se oko 12.000 tona prikupi tijekom ljetnih mjeseci.

Trenutačno se odvojeno prikuplja oko 60% otpada.

Na suvremenom reciklažnom dvorištu razvrstani se otpad obrađuje i priprema za recikliranje, dok se nerazvrstani dio otpada, prema najsuvremenijim metodama, zbrinjava na odlagalištu Treskavac.

Selektivno prikupljen otpad dovozi se na reciklažno dvorište, gdje se dodatno razvrstava, preša i balira:

  • Karton
  • Uredski papir
  • Novinski papir
  • Staklo
  • Aluminijske limenke
  • Konzerve
  • PET ambalaža
  • Ostala ambalažna plastika
  • Tvrda plastika
  • Folije i najlonske vrećice

 

Otok Krk, zahvaljujući odvojenom prikupljanju otpada, recikliranju i kompostiranju, izbjegava preko 83% ukupnih potencijalnih emisija štetnih plinova iz djelatnosti komunalnog sektora.

Recikliranjem otpada smanjujemo emisiju CO2 za oko 20% na otoku Krku.

Ušteda emisije stakleničkih plinova u komunalnom sektoru po stanovniku otoka Krka iznosi 22%  u odnosu na Republiku Hrvatsku

Više informacija na www.ponikve.hr

Eko-akcije

Velika se pozornost danas posvećuje brizi o očuvanju okoliša. Osim plavih zastava koje se vijore na plažama otoka Krka i potvrda su te tvrdnje, provodi se niz različitih eko akcija, naročito čišćenje plaža i podmorja.

Najčešće te akcije organiziraju lokalne turističke zajednice u suradnji s domaćim ronilačkim klubovima i onih iz inozemstva.

Cilj je zadržati more čistim i očuvati ga od bilo kakvih daljnjih devastacija, kroz produbljivanje i jačanje prijateljstva između svih učesnika koji sudjelovanjem i radom žele još jednom potaknuti jačanje svijesti o potrebi eko sustava i njegovih nebrojenih ljepota.

Skip to content