Promjena email adrese TZ otoka Krka

Turistička zajednica otoka Krka promijenila je adresu elektroničke pošte. Nova službena adresa je visitisland@krk.hr, a dosadašnja se adresa e-pošte, tz-otoka-krka@ri.t.com.hr, više ne koristi te sve poruke i dopisi poslani na tu adresu više nisu vidljivi.

Ljubazno molimo da svu elektroničku poštu šaljete na visitisland@krk.hr.

TZ otoka Krka
Mr.sc. Majda Šale, direktorica

Skip to content