Istražite Krk

Razvoj turizma

Istražite Zlatni otok Krk, iskoristite njegovu blizinu i dostupnost, otkrijte njegovu bogatu povijest i tradiciju kroz prelijepe priče i zanimljivosti koje ga čine čudesnim i tajnovitim ili pak pronađite svoju omiljenu plažu prepunu zvukova, mirisa i boja…

Turizam u Omišlju počeo se razvijati početkom dvadesetog stoljeća, i to kao izletnički turizam. Potaklo ga je Društvo za poljepšanje Omišlja, koje je djelovalo do izbijanja Prvog svjetskog rata. Već krajem 19. st. posjetioci Opatije, Lošinja i drugih okolnih ljetovališta, zajedno s izletnicima iz Rijeke, dolazili su u Omišalj u potrazi za razonodom i odmorom, narodnim običajima, starinama, te omišljanski vinom i presnecom.

Njivice, nekad malo ribarsko mjesto, danas je jedno od najatraktivnijih turističkih odredišta otoka Krka. Mjesto je vjerojatno postojalo još u pretpovijesno doba. Spominje se u jednom dokumentu iz 1474. godine. Zahvaljujući nadvojvodi Rudolfu Habzburškom koji je bio utemeljitelj lovnog turizma, Njivice su postale poznate. U 19. st. prvi turisti bili su aristokrati i bogati podanici Austro – Ugarske Monarhije. Između 1902. i 1905. sagrađen je lukobran. Povećao se broj turista, sagrađen je i prvi hotel, a zatim i vile, vikendice. 
Današnji razvoj Malinske odredila je 1880. godina, kada u luku pristaje prvi turistički parobrod, čime je označena novija faza povijesnog razvoja – razvoja turizma, isprva samo lovnog, a kasnije i zdravstvenog turizma. Sve do Drugog svjetskog rata mjesto prerasta u poznato turističko središte, značajno i u europskim razmjerima. Malinska se polako razvija, i broj stanovnika se povećava. Vrhunac turističkog razvoja predstavlja u 20. stoljeću izgradnja hotelskog grada Haludovo.

Na razvoj turizma na otoku Krku pa tako i u gradu Krku znatno su utjecali i neki vanjski čimbenici. To su u prvom redu željeznički i parobrodarski promet. Nakon izgradnje željezničke pruge do Trsta i Rijeke, došlo je do povezivanja i ovog područja s ostalim djelovima Europe. Osim već spomenutih čimbenika, povijest i kultura su znatno prodonijeli razvoju turizma jer je upravo Krk, grad povijesti i kulture. 

Prvi hotelski objekti sagrađeni su na predjelu Dražica, gdje je u istoimenoj uvali bilo i kupalište za goste hotela, a kasnije i mještane. Spomenuto kupalište Dražice, osnovano je 1910. godine. Tada su podignute kabine za presvlačenje, što se može vidjeti na razglednicama iz tog razdoblja. Iz različitih podataka dade se zaključiti da su u gradu Krku činjeni napori na razvoju turizma, ali je ipak činjenica da se hotelijerstvo između prvog i drugog svjetskog rata nije značajno razvilo. Za grad Krk bilo je karakteristično ugostiteljstvo namijenjeno puku, što nam potvrđuju mnogobrojne gostione i konobe. Već od ranog srednjeg vijeka, nalaze se u Krku tragovi ugostiteljstva, koje je i danas temelj života toga grada. Godine 1763. spominje se prvi put kavana, a god. 1848. radi se i na organiziranom privlačenju turista. 

U poslijeratnom razvoju turizma, između 1959. i 1960. godine, osnovan je prvi autokamp na otoku. Godine 1960. osniva se Hotelsko poduzeće Krk. Tada su prvi put poslije drugog svjetskog rata objedinjeni svi ugostiteljski kapaciteti grada u jedinstveno poduzeće. 

Naselje Punat prvi put se spominje u pisanim dokumentima 1377. godine kao Villa di Ponte. Mjesto je do 19. st. bilo težačko i ribarsko, a od tada počinje razvoj turizma. Godine 1891. otvara se prva gostionica na Staroj placi (današnja Mala placa), u kući gdje je kasnije bio toš, danas pod zaštitom kao spomenik kulture. Godine 1908. organizira se i Društvo za poljepšanje mjesta i čine se prvi ozbiljniji koraci radi podizanja razine ugostiteljstva kao uvjeta za razvoj turizma. Godine 1923. otvoren je prvi hotel “Vila Lucija”.

Počeci organiziranog oblika nautičkog turizma na našoj obali datiraju iz 1964. godine. Upravo je Punat mjesto gdje je nastala ta ideja što je označilo početak novog oblika turizma. Naime, prve strane jahte koje su ostavljene na čuvanje i održavanje, smještene su u brodogradilištu u Puntu, 1964. godine.

Upravo su plaže potaknule razvoj turizma u Baški kada je otvoreno prvo kupalište na otoku Krku. Početak turizma vezuje se uz 1904., kada je utemeljeno Društvo za poljepšanje grada. Nedugo potom otvoren je prvi hotel Zvonimir (1906). Čeh E. Geistlich odredio je daljnji razvitak turizma u Baški i kao poslovni čovjek i kao neumorni promicatelj bašćanskog turizma. Već 1910.g. on započinje s tiskanjem prospekata i vodiča Baške na češkom jeziku te razglednica i reklamnih letaka. U opširnom prospektu (brošuri) Geistlich informira češke čitatelje podrobno o Baški, kupalištu, smještaju turista, o mogućnostima prehrane te daje niz drugih korisnih savjeta. Zahvaljujući trudu E. Geistlicha, u Bašku dolazi već 1910. godine 960 gostiju, iako je sve započelo s pojedinačnim dolascima i ponekom obitelji. 1911.g. Geistlich podiže za ono vrijeme moderni hotel Baška s 33 sobe. 

Počeci turizma u Vrbniku ne dosežu daleko u prošlost. Međutim, sve ono što danas čini Vrbnik osebujnim i zanimljivim, oblikovalo se u danima i stoljećima koja su daleko iza nas. Devetnaesto stoljeće prekretnica je u životu Vrbnika. Razvijaju se novi oblici gospodarstva i uspostavljaju se morski prometni putevi. Razvoju turizma doprinijela je i izgradnja kupališta Zgribnica 1927. godine. U godinama između dva svjetska rata, Vrbnik posjećuju organizirane grupe posjetitelja. Tek 1961.g. otvara se hotel Vrbniče nad morem, zatim 1962.g. Bufet Zgribnica, da bi 1963.g. bila odjednom otvorena tri ugostiteljska objekta, a sljedeće godine i depandansa “Jadranka”.

Za razliku od turističkih mjesta na zapadnoj i južnoj obali otoka ( Baška, Malinska) u kojima se razvoj turizama može pratiti više od sto godina, u općini Dobrinj počeci turizma datiraju u razdoblju između dva svjetska rata. Ipak, treba spomenuti da je prvi hotel u Šilu otvoren još za Austro-Ugarske, ali je ubrzo zatvoren. Između dva svjetska rata u Šilu je osnovana turistička zadruga te je uređeno i kupalište s hotelom Pećine.

Skip to content