Ostvareni turistički promet na području otoka Krka u rujnu i u razdoblju siječanj – rujan 2022.